Højvandslukke – sikring mod vand i kældre

 

Har du problemer med vand i kælderen? Så kan et højvandslukke være løsningen til din bolig.

 

Med et højvandslukke bliver kloakvand forhindret i at løbe baglæns i kloakken og derved forhindret i at komme op igennem dit afløb i kælderen under kraftige regnskyl eller give forstoppelse i kloaksystemet.

 

Det er dig som husejer, der selv skal sørge for at få installeret et højvandslukke, så du forhindrer kælderen i at blive oversvømmet. Men det kan vi hjælpe dig med.
Vi kan monterer et højvandslukke så tæt som muligt på det afløb, som skal beskyttes, ligesom vi også har mulighed for at montere et højvandslukke i gennemløbsbrønden uden for dit hus.

 

 

Der findes flere løsninger på højvandssikring eksempelvis et tilbageløbsstop eller en pumpebrønd, men ved en gennemgang af kloaksystemet og installationerne, vil det være muligt at rådgive ud fra hvilken løsning der skal vælges og som udgangspunkt den bedste og billigste.

 

 

Et højvandslukke skal altid monteres af en autoriseret kloakmester og vi har stor erfaring i montering og servicere reparation af højvandslukke.

 

Vi sørger ligeledes for grundig instruktion i brug og vedligeholdelse af højvandslukket, så du let kan betjene det. 

 

Her kan du læse mere om typer af højvandslukkere.