Kloakarbejde

Kloakarbejde

 

- Udskiftning samt renovering af defekte brønde.

- Renovering af defekte afløbsrør.

- Drænarbejde.

- Kloakarbejde i forbindelse med nybyggeri.

- Renovering af defekt kloakledninger uden opgravning – punkter samt strømpeforing.