Kloakservice

Kloakrensning og spuling

 

Vores spulevogn udfører rensning af:

 

- Faldstammer
- Gulvafløb
- Håndvaske
- Toiletter
- Kloakledninger
- Tagnedløb
- Opsugning af vand
- Opstilling af affugtere


Kloakrensning udføres både for erhverv og private. De fleste opgaver kan løses af vores spulevogne, men der kan være større opgaver, hvor det er nødvendig at rekvirere en slamsuger - Dette rådgiver vi naturligvis om, når vi er ude og inspicere problemet.

 

Slamsugning

 

Slamsugning kan bestilles efter behov eller som en fast serviceaftale på et bestemt anlæg eller område. 

En slamsuger bruges typisk i forbindelse med rensning/tømning af:

 

- Tankanlæg
- Sandfang
- Trixtanke
- Septiktanke
- Toilettanke
- Sivbrønde
- Fedtudskiller
- Køkkenbrønde
- Vejbrønde
- Tagvandsbrønde
- Overfladebrønde

 

TV-inspektion 

 

Vi tilbyder grundig TV-inspektion af kloakken med vort moderne inspektionsudstyr. Dette giver os mulighed for at få klarhed over hvilken fysisk tilstand og driftstilstand afløbssystemet/kloakken er i og om der er tale om forskydninger eller brud på ledningerne

 

 

Rodskæring

 

Når rødder har indtaget kloakken, kan vi tilbyde rodskæring både med højtryksspuler samt rodskæremaskine.