Separation af kloaksystem

Mange kommuner er i gang med at adskille regnvand og spildevand, for at gøre presset mindre på kloakker og rensningsanlæg.
Dvs. separat kloakering har også betydning for private ejendomme, som skal have ført nyt regnvandsstik ind til grunden.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.